کارگزاری آگاه در صدد فروش ۷.۹ درصد سهام یک بیمه حاضر در بازار پایه فرابورس برآمده است.

358860_207

 

به گزارش راتین بورس به نقل از بورس پرس، بیمه آرمان که بعد از تاسیس به بازار پایه فرابورس آمده و دارای سرمایه اسمی ۱۲۰ میلیارد تومانی است ، با عرضه بلوکی سهام مواجه شده است.

به این ترتیب کارگزاری آگاه در صدد فروش بلوک ۷.۹ درصدی این بیمه برآمده و قرار است ۱۳ دی ماه بیش از ۹۵ میلیون و ۹۹۹ هزار سهم ” آرمان” را به قیمت پایه هر سهم در روز قبل از عرضه به شرط آنکه از ۲۳۱ تومان کمتر نباشد، عرضه کند.

این بلوک به صورت یکجا و نقد در بازار پایه فرابورس و از سوی کارگزاری آگاه روانه میز فروش خواهد شد.

در ترکیب سهامداری بیمه آرمان بانک های ایران زمین، گردشگری و آینده، شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان، تعاونی اعتبار مولی الموحدین،سرمایه گذاری آینده نگر شرق، سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان  حضور دارند.