سازمان مدیریت صنعتی ایران در هجدهمین همایش شرکت های برتر ، ۱۰۰ شرکت برتر ایران را معرفی کرد.

    به گزارش راتین بورس به نقل از عصر بازار، ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی که براساس اطلاعات مالی شرکت ها انتخاب شدند به ترتیب لیست زیر معرفی شدند:

     

    13941106115619390610610 (1)