انس جهانی در روز پنج شنبه و جمعه باریزش ۵۰دلاری خود باعث شده که امروز در بازار شاهد ریزش قیمت سکه نقدی باشیم و تا کنون قیمت ها نسبت به روز پنجشنبه حدود ۴۰هزار تومان ریزش نشان داده و در قیمت ۱۲۳۰ تا ۱۲۲۵ معامله میگردد.

 

این ریزش میتواند برای افرادی که روی سکه نقدی فعالیت دارند نیز زنگ خطر باشد و بایستی دقت داشته باشند که اگر کف ۱۲۱۵ و ۱۲۰۰ به سمت پایین شکسته شود هدف این حرکت در یک میلیون تومان خواهد بود.البته در این راه حمایت های ۱۱۹۰ و ۱۱۲۰ و ۱۰۷۰ نیز برای جلوگیری از افت قیمت وجود دارد.

این ریزش از لحاظ تکنیکال می تواند واکنش به ایجاد الگوی سروشانه در نمودار سکه نقدی باشد.

 

 

 

در نمودار سررسید دیماه شاهد آن هستیم که هنوز خطوط مثلثی که ایجاد شده شکسته نشده و بایستی جهت حرکت مشخص گردد و شکسته شدن هر یک از این خطوط سیگنال خرید با فروش خواهد بود.

 

البته تحلیل زیر در صورتی که قیمت با گپ باز گردد احتمالا کمی بهم ریختگی قیمتی پیدا کند که با پیامک قیمت خرید و فروش در صورت نیاز ارسال خواهد شد. در حال حاضر در بازار شاهد صف فروش در دیماه هستیم اما  بایستی تا مچ شدن قیمت کمی صبور بوده تا بتوانیم نتیجه گیری کینم.