اوباما پیروز انتخابات آمریکا شد.

انس جهانی نیز به این انتخاب واکنش نشان داده و هم اکنون نیز در ۱۷۲۲ دلار معامله میشود. و انتظار داریم که فعلا در همین محدوده ها باقی بماند که البته یک واگرایی منفی با نمودار RSI در آن مشاهده میگردد که بایستی ریزشی را برای انس پیش بینی نمود و احتمالا به سطح ۱۷۰۰ دلار برخواهد گشت.

 

این حرکت باعث گردیده که در بازار داخلی قیمت سکه نقدی حدود ۵۰ هزار تومان نسبت به روز گذشته رشد قیمت را تجربه نماید و هم اکنون در ۱۲۹۰ معامله میگردد. قیمت دلار آزاد نیز در ۳۲۰۰ می باشد.

در کل نمودار سکه نقدی تا کنون شاهد تشکیل یک سروشانه بوده ایم و و امروز با این قیمت برگشت  به شکست خط گردن را خواهیم داشت. این محدوده در میانگین ۵۵روزه سکه نقدی نیز قرار دارد و اگر قیمت بالای ۱۳۰۰ تثبیت گردد سیگنال خرید در سکه نقدی نیز خواهیم داشت با هدف ۱۴۸۰ هزار تومان.

 

 

در نمودار سررسید دیماه این حرکت نیز مشاهده میشود و دیروز محدوده ۱۴۲۰ محل برخورد قیمت به خط گردن شکسته شده بود و سیگنال فروش خوبی نیز داشت.البته دیروز هم پیامک داده شد که فروش های خود را ببندید و در تحلیل ها هم اعلام کردیم که موقعیت برای روز جاری نگهداری نکنید

 

اما مطالبق نمودار اگر قیمت بالای خط گردن تثبیت گردد سیگنال خرید خواهیم داشت، یعنی قیمت بالای ۱۴۳۰ و ۱۴۴۰ باشد و خرید با اهداف بالاتر انجام گیرد. البته مشکل اصلی این بازار گپ های مداوم آن است و در چنین بازاری آفست بودن بهترین استراتژی است و امروز نیز گپ مثبت میتواند تمامی تحلیلها را از بین ببرد.