شاخص بورس جهانی

 

شاخص    قیمت زنده  تغییر     کمترین  بیشترین   زمان   
Dow۱۷۶۰۴۵۹ (۰.۳۴%)۱۷۵۹۳۱۷۶۶۱۰:۳۲
Nasdaq۵۰۶۶۲۰ (۰.۳۹%)۵۰۶۶۵۰۸۵۰:۲۹
S&P 500۲۰۶۳۷ (۰.۳۴%)۲۰۶۲۲۰۷۰۰:۲۷
GlobalDow۲۳۵۴۴ (۰.۱۷%)۲۳۵۳۲۳۵۷۷:۰۵
FTSE 100۶۲۷۴۰ (۰%)۶۲۶۲۶۳۰۱۹ دی
DAX۱۰۷۴۳۰ (۰%)۱۰۷۴۳۱۰۸۵۱۹ دی
CAC 40۴۶۷۷۰ (۰%)۴۶۷۲۴۷۰۸۹ دی
IBEX 35۹۶۴۲۰ (۰%)۹۶۰۹۹۶۹۵۹ دی
Stoxx 600۳۶۸۰ (۰%)۳۶۷۳۶۹۹ دی
Asia Dow۲۷۲۷۳ (۰.۱۱%)۲۷۲۱۲۷۳۰۹:۰۱
NIKKEI۱۹۰۳۴۰ (۰%)۱۹۰۱۸۱۹۱۱۳۹ دی
Hang Seng۲۱۹۱۴۳۲ (۰.۱۵%)۲۱۸۷۰۲۱۹۶۴۷:۵۱
Shanghai۳۵۵۱۲۲ (۰.۶۲%)۳۵۴۰۳۵۸۰۹:۱۵
Sensex۲۵۹۹۳۳۳ (۰.۱۳%)۲۵۹۴۵۲۶۰۰۶۹:۱۷