لایحه بودجه ۱۰۸۴ هزار میلیارد تومانی سال آینده بر اساس نفت ۵۵ دلاری و نرخ ارز ۳۳۰۰ تومانی به مجلس پیشنهاد شده است.

20191817161514131211109876543210%d9%88%db%8c%da%98

به گزارش راتین بورس به نقل از تسنیم،  صبح امروز حسن روحانی لایحه بودجه سال ۹۶ را تقدیم مجلس کرد. بر اساس کلیات لایحه بودجه سال ۹۶ شاخصهای مثل قیمت نفت، نرخ دلار و درآمدهای عمومی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. در ادامه تعدادی از این موارد آورده شده است.

بر اساس کلیات لایحه دولت،  بودجه ٣٢٠ هزار میلیاردی بر پایه نفت با قیمت ۵۵ دلار برای هر بشکه با صادرات روزانه دو میلیون ۴٢٠ هزار بشکه و نرخ ٣٣٠٠ تومانی دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و افزایش ١٠ درصدی حقوق کارکنان دولت به عنوان عامل اصلی تعیین هزینه‌های جاری بسته شده است. قیمت نفت در لایحه سال آینده در قیاس با قیمت ۴٠ دلاری سال جاری تا ١۵ دلار  افزایش دارد. در عین حال که نرخ دلار نسبت به ٢٩٩٨ تومان بودجه سال جاری تا ٣٣٠٠ تومان رشد پیدا کرده است.

منابع بودجه کل کشور ١٠٨۴هزار میلیارد تومان تعیین شده است، بر این اساس واگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت و فرآمورده های آن) به عنوان بخشی از منابع عمومی با رشد قابل توجهی نسبت به سال جاری همراه است.   مجموع با پیش‌بینی نفت ۵٠ دلاری و صادرات روزانه دو میلیون و ۴٢٠ هزار بشکه‌ای، مجموع درآمدهای نفتی حدود ١١۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

منابع بودجه عمومی دولت در حالی تا ٣٧١ هزار میلیارد تومان تعیین شده که شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی است.این درحالی است که درآمدهای اختصاصی دولت ۵١هزار میلیارد تومان در در نظر گرفته شده است.

از مجموع درآمد پیش‌بینی شده برای سال آینده ١١٣ هزار میلیارد تومان به درآمد مالیاتی ۴۶ هزار میلیارد متعلق به سایر درآمدهاست. در قانون بودجه امسال درآمدها تا ١۵٧ هزار میلیارد تومان مصوب شد که ١٠٣ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی و ۵٣ هزار میلیارد دیگر را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد.

 

واگذاری دارایی‌های مالی – شامل واگذاری سهام شرکت های دولتی و انتشار اوراق-  ۴۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

در مجموع  خرج منابع عمومی به دو بخش عمرانی و بودجه جاری اختصاص پیدا می‌کند که برای سال آینده بودجه عمرانی تا ۶٢ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده  است. سهم بودجه جاری که همواره عمده بودجه دولت را صرف خود می‌کند تا ٢٣۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حجم بالای آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که در کل با رشد ١٠ درصدی میزان افزایش حقوق کارکنان همراه بوده است.