دسته‌بندی نشده

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با سرمایه ۱.۵۰۰ میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۳۰۹ریال برآورد نموده است. لازم به ذکر است “خگستر” سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۵۸ درصدی برآورد

بیشتر بخوانید
دسته‌بندی نشده

پیش بینی سال آینده چکارن

شرکت کارتن ایران با سرمایه به مبلغ ۱۲۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۶۷۱ ریال برآورد نموده است. لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش ۱۹

بیشتر بخوانید
دسته‌بندی نشده

عملکرد”قمرو” در شش ماهه نخست

شرکت قند مرودشت با سرمایه ۱۲۰ میلیارد ریالی در گزارش پیش بینی براساس عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ سود هر سهم خود را مبلغ۴۲۱  ریال پیش بینی نموده که در ۶ ماهه موفق پوشش ۷ درصدی آن شده است. لازم به ذکر است که شرکت سود هر

بیشتر بخوانید
دسته‌بندی نشده

گزارش ۹۴ از مداران

شرکت داده پردازان ایران با سرمایه به مبلغ ۶۵۰میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۱۷۱ ریال برآورد نموده است لازم به ذکر است “مداران” سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۲۱ درصدی برآورد

بیشتر بخوانید
دسته‌بندی نشده

برنامه ی “کروی” برای سال آینده

شرکت توسعه معادن روی ایران با سرمایه به مبلغ ۲.۴۱۳.۹۵۰ میلیون ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۲۶۴ ریال برآورد نموده است لازم به ذکر است “کروی” سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۱۴

بیشتر بخوانید
دسته‌بندی نشده

افزایش ۲۲ درصدی سود هر سهم “ونفت” در اولین پیش بینی

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت با سرمایه به مبلغ ۱۲۲۳میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۱۶۸ ریال برآورد نموده است. لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی با افزایش ۲۲

بیشتر بخوانید
دسته‌بندی نشده

اولین پیش بینی “جم” روی کدال آمد.

شرکت پترو شیمی جم با سرمایه ۹.۶۰۰میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۱.۵۲۷ ریال برآورد نموده است لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۲ درصدی برآورد نموده است.

بیشتر بخوانید
دسته‌بندی نشده

پیش بینی سال ۹۴ والبر

شرکت گروه دارویی البرز با سرمایه ۲.۱۰۰.۱۰۰ میلیون ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۸۰۰ ریال برآورد نموده است. لازم به ذکر است “والبر” سود هر سهم خود را با افزایش ۹ درصدی نسبت به سال قبل برآورد نموده است.که

بیشتر بخوانید
دسته‌بندی نشده

تعدیل مثبت سود در شرکت قند اصفهان

شرکت قند اصفهان با سرمایه به مبلغ ۱۹۵میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۲۴۲ ریال برآورد نموده است لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش ۲.۱۶برابری برآورد نموده است.

بیشتر بخوانید
دسته‌بندی نشده

مصوبات مجمع “شپاکسا”

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاکسان طی روز جاری رأس ساعت ۹:۰۰ در محل پژوهشکده صنعت نفت با اکثریت سهامداران رسمیت یافت. مصوبات این مجمع عبارتست از: ۱- تقسیم ۶۵۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم ۲- انتخاب موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه

بیشتر بخوانید