گزارش شرکت های بورسی

پیش بینی ۹۴ از دارویی سبحان

شرکت سبحان دارو با سرمایه به مبلغ ۲۰۰میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۳۲۵۶ ریال برآورد نموده است. لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با تغییرمثبت ۲۰ درصدی برآورد نموده

بیشتر بخوانید
گزارش شرکت های بورسی

کنیلو زیان خود را افزایش داد

شرکت کاشی نیلو با سرمایه ۱۵۰ میلیارد ریال در گزارش پیش بینی ۹ ماهه حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹ زیان هر سهم خود را مبلغ ۳۱۵ ریال پیش بینی نموده که در ۹ ماهه ۸۵ درصد از آن را پوشش داده است. لازم به ذکر است که شرکت

بیشتر بخوانید
گزارش شرکت های بورسی

گزارش از فنر سازی زر

شرکت فنر سازی زر با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۲۰ ریال برآورد نموده است. لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را با افزایش ۹۰۰ درصدی نسبت به سال قبل برآورد نموده است.که

بیشتر بخوانید
گزارش شرکت های بورسی

گزارش جدید”کهرام”

شرکت گرانیت بهسرام با سرمایه ۷۵ میلیارد ریال در گزارش پیش بینی ۹ ماهه حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹ زیان هر سهم خود را مبلغ ۸۲ ریال پیش بینی نموده که در ۹ ماهه معادل ۸۳ درصد آن را پوشش داده است. لازم به ذکر است که شرکت

بیشتر بخوانید
گزارش شرکت های بورسی

گزارشی خوب از ولساپا

شرکت لیزینگ رایان سایپا با سرمایه به مبلغ ۲۴۰۰میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۳۹۴ ریال برآورد نموده است.  لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش ۴۰ درصدی برآورد

بیشتر بخوانید
گزارش شرکت های بورسی

عملکرد “خپارس” در نه ماهه ابتدایی سال

شرکت پارس خودرو با سرمایه ۶.۷۷۴ میلیارد ریال در پیش بینی براساس عملکرد۹ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹ زیان هر سهم خود را مبلغ ۴۷۲ ریال برآورد نموده است و در نه ماهه ۸۰ درصد آن را پوشش داده است. “خپارس” زیان هر سهم خود را نسبت به گزارش قبلی

بیشتر بخوانید
گزارش شرکت های بورسی

مصوبات مجمع شرکت گلتاش

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گلتاش طی روز جاری رأس ساعت ۹:۰۰ در محل پژوهشکده صنعت نفت با حضور بیش از ۹۰ درصد سهامداران رسمیت یافت. مصوبات این مجمع عبارتست از: ۱- تقسیم ۱۶۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم ۲- انتخاب موسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان

بیشتر بخوانید
گزارش شرکت های بورسی

تعدیل ۱۱۱ درصدی “فجر” در اولین پیش بینی

شرکت فولاد امیر کبیر کاشان با سرمایه ۴۲۹ میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم را معادل ۹۰۵ ریال برآورد نموده است. لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را با افزایش ۱۱۱ درصدی نسبت به سال قبل برآورد نموده است.

بیشتر بخوانید
گزارش شرکت های بورسی

دلایل تعدیل منفی رتاپ

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با سرمایه ۱.۸۲۱.۷۰۴میلیون ریال در پیش بینی براساس عملکرد۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را مبلغ ۵۰۹ ریال برآورد نموده است و در نه ماهه ۶۷ درصد آن را پوشش داده است. “رتاپ” سود هر سهم خود را نسبت به گزارش

بیشتر بخوانید
گزارش شرکت های بورسی

خوساز تعدیل منفی داد

شرکت محور سازان ایران خودرو با سرمایه ۱۵۰ میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم را معادل ۵ ریال برآورد نموده است. لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را با کاهش ۸۶ درصدی نسبت به سال قبل برآورد نموده است.که

بیشتر بخوانید