جدیدترین اخبار بورسی و اقتصادی

سیلام و تعدیل در تلفیق

    شرکت سیمان ایلام با سرمایه ای بالغ بر ۴۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان پیش بینی حسابرسی نشده درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۳۰ دی ۹۲ براساس عملکرد دوره ۹ ماهه بر مبلغ ۱۶۷۱ ریال تأکید و در دوره مورد بررسی ۸۰ درصد از این مبلغ را

بیشتر بخوانید
جدیدترین اخبار بورسی و اقتصادی

تعدیل ۱۲۵ درصدی در یک کاشی ساز

    شرکت کاشی پارس با سرمایه ای بالغ بر ۸ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه مبلغ ۱۰۹۹ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با اطلاعیه قبلی (مبلغ ۴۸۸

بیشتر بخوانید
جدیدترین اخبار بورسی و اقتصادی

تعدیل مثبت خراسان

    شرکت پتروشیمی خراسان با سرمایه ای بالغ بر ۱۷۹ میلیارد تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ ا اسفند ۹۲ مبلغ ۲۱۱ تومان سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با اطلاعیه قبلی (مبلغ ۱۶۱ تومان) ۳۱ درصد افزایش داشته است.   این شرکت

بیشتر بخوانید
جدیدترین اخبار بورسی و اقتصادی

دجابر و تعدیل ناشی از افزایش قیمت محصولات

    شرکت داروسازی جابرابن حیان با سرمایه ای معادل ۳۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ را منتشر کرده است.   “دجابر” برای هر سهم در سال مالی ۹۲ مبلغ ۱۲۴۱ ریال سود خالص پیش بینی کرده که

بیشتر بخوانید
جدیدترین اخبار بورسی و اقتصادی

تعدیل مثبت شنفت

    شرکت نفت پارس با ۲۵ میلیارد تومان سرمایه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه را منتشر کرده است.   “شنفت” برای هر سهم مبلغ ۳۸۶۶ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با آخرین

بیشتر بخوانید