مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس از تصویب سرفصل‌های MBA بازار سرمایه در هیات مدیره سازمان بورس و همچنین راه‌اندازی مرکز برگزاری الکترونیک آزمون‌های بازار سرمایه، تا پایان سال خبر داد.   سعید مستشار گفت: براساس مصوبه هیات مدیره سازمان بورس ‌اوراق بهادار به افرادی‌که دوره MBA بازار