قسمت بیست و پنجم

حسابداری زبان کسب وکار است

برای توصیف کردن اوضاع هر کسب و کار راه های زیادی وجود دارد، اما همه ی راه ها به هم ختم نمی شود: زمان حسابداری دختر یکی از شریکان اقتصادی وارن از وارن می پرسد در دانشکده چه درس هایی را بگذراند و وارن پاسخ میدهد: «حسابداری، حسابداری زبان کسب و کار است.» برای خواندن ترازنامه های مالی هر شرکت چاره ای نیست مگر راه خواندن و فهم آمار و ارقام آن را بدانی برای انجام این کار باید حسابداری بدانی اگر نتوانی ترازنامه را بخوانی فرقی بین برنده و بازنده را تشخیص نخواهی داد.

war753_0

 قسمت بیست و ششم

معجزه کمتر اتفاق می افتد

جهان پر است از کسب و کارهایی که بنیه ی اقتصادی ضعیف دارند و سهام خود را به قیمت هایی که ظاهرا ارزان است می فروشند.

وارن دنبال سهام شرکتی می گردد که به قیمت عادلانه فروخته شود از این بهتر دنبال سهام کسب و کارهای عالی می گردد که به قیمت ارزان قابل خرید باشند(البته یافتن چنین شرکت هایی دشوار است).

قیمت سهام کسب وکار ضعیف هر چه باشد وضع آن از آن چه هست بهتر نمی شود. احتمال دارد قیمت سهام تغییر کند اما ویژگی های ساختاری آن عوض نمی شود. اگر کسب وکار خوبی باشد خوب می ماند و اگر بد باشد بد می ماند. کسب وکار بد بنیاد را نمیتوان دگرگون کرد و آن را به کسب و کار عالی بدل کرد فقط در دنیای افسانه قورباغه ها شهزاده می شوند وگرچه خیلی از مدیران عامل مدعیند می توانند با بوسیدن قور باغه معجزه کنند، ۹۵درصد قورباغه هایی که بوسیده می شوند قورباغه می مانند.

وارن معتقد است با همان میزان انرژی مدیران و همان میزان سرمایه می توان کسب و کاری خرید که استخوان بندی اقتصادی محکم و قیمت سهام آن منطقی است و نباید دنبال کسب و کار ضعیف رفت که منتظر بوسه ی معجزه گر است، حتی اگر قیمت سهام آن ارزان باشد.وارن نیز پس از بوسیدن چند قورباغه، به این نتیجه رسید که بوسیدن قورباغگان چندان دلپذیر نیست.

لینک ورود به کانال رسمی راتین بورس

https://telegram.me/ratinbourseisfahan