به نظر می رسد بازار سرمایه تا زمانیکه سیاست های انقباضی دولت در جهت کنترل تورم باشد و همچنین ابهامات در خصوص نتیجه مذاکرات باقی بماند، شاهد تداوم همین روند کنونی خواهیم بود در نتیجه حل بحران کنونی بورس بسته به دو عامل مذکور می باشد.

در همین راستا، بشارت احسانی، مدیر عامل کارگزاری توسعه سرمایه دنیا با اشاره به مطالب بالا  اظهار داشت: اگرچه در روز گذشته شاهد رشد ۱۰۰ واحدی شاخص کل بورس و افزایش قیمت در برخی سهام بودیم اما تا زمانیکه مذاکرات به نتیجه قطعی نرسد، نمی توان با اطمینان نوید تغییر روند بازار سرمایه را داد.

بشارت احسانی تصریح کرد: با توجه به اینکه بازار سرمایه با سایر بازارها از جمله مسکن، طلا، ارز و پولی رقیب می باشد لذا به دلیل ریسک موجود در بورس باید سودآوری در این بازار به گونه ای باشد که سرمایه گذار ترجیح دهد نقدینگی خود را در این بازار وارد کند.

مدیر عامل کارگزاری توسعه سرمایه دنیا عنوان کرد: به نظر می رسد اساسی ترین اقدام دولت در مقطع کنونی، خروج از رکود فعلی موجود در اقتصاد می باشد گفتنی است بخشی از رکود اقتصادی به دلیل سیاست های انقباضی دولت در جهت کنترل تورم می باشد افزون بر این، بخش دیگر رکود کنونی به دلیل تحریم های موجود است که چنانچه این تحریم ها رفع گردد، اقتصاد نیز رونق خواهد یافت.

 اگرچه با کاهش سیاست های انقباضی دولت، شاهد افزایش در فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و سودآوری بیشتر آنها خواهیم بود و بدین طریق ضمن افزایش تقاضا، با تداوم این امر شاهد افزایش قیمت ها و تورم نیز خواهیم بود اما حقیقت این است که تا زمانیکه تورم کنترل گردد، از رکود فعلی نمی توان خارج شد.

بشارت احسانی در خصوص تسویه اعتبارات مشتریان کارگزاری ها، اخذ اعتبارت جدید به سهامداران و تأثیر آن بر بورس عنوان کرد: اگرچه اعتبارات جدید مشتریان کارگزاری، افزایش تقاضا را در بورس به دنبال دارد اما این افزایش تقاضا به مقدار جزیی و نامحسوس خواهد بود. بطور کلی به نظر می رسد، اطمینانی موجود در بازار تنها بسته به دو عامل می تواند کاهش یابد این دو عامل مربوط به سیاست های دولت و همچنین نتیجه نهایی مذاکرات هسته ای است. در نتیجه دو عامل مذکور، فاکتورهای اساسی هستند که در حل معضل کنونی بورس تأثیر گذارند این در حالی است که بقیه عوامل موجود تأثیر موقتی بر بازار دارند.

وی در خاتمه افزود: بطور کلی می توان اظهار کرد که روند بازار سرمایه کاملاً بسته به مذاکرات هسته ای می باشد که در این صورت دو سناریو مطرح می گردد در صورت نتیجه مثبت در مذاکرات، هرچه تحریم ها زودتر رفع شود، وضعیت عملکرد شرکت ها سریعتر بهبود خواهد یافت و در نتیجه بازار سرمایه هم باتبع آن با رونق همراه می گردد افزون بر این، در صورت حصول نتیجه نهایی در مذاکرات، سیاست های اقتصادی در حوزه داخلی نیز بطور خودکار تعدیل می گردد سناریوی دوم، مربوط به عدم حصول توافقات هسته ای و یا تداوم روند تحریم می باشد که در این صورت نیز شاهد تداوم نسبی رکود در اقتصاد و همچنین در بورس خواهیم بود.

منبع: بورس نیوز