بازار آتی دیروز تحت تاثیر نوسانات سکه نقدی به جهت اخباری که موجود بود توانست کار خود را با صف خرید به اتمام برساند.

اما سیگنال فروش ما میتوانست دیروز بدون ضرر بسته شود و حتی تا لحظاتی به ۱۲۱۴ نیز رسید و ما منتظر قیمت زیر ۱۲۱۰ بودیم که سیگنال بستن قرار داد و خرید مجدد دهیم که این مهم به دلیل شاید هیجانی شدن شدید بازار محقق نشد و نهایتا با لمس حد ضرر در ۱۲۳۰ سیگنال خروج داده شد( هرچند بازار هیجانی بود) سیگنال خرید در صف خرید که برخی کاربران انتظار داشتند ریسک بالایی داشت و برای امروز بازار غیر قابل پیش بینی بود و ظاهرا هم سکه نقدی کمی افت در حدوده ۱۰ تومان داشته است و در محدوده ۱۲۸۰ در حال معامله میباشد

 

اگر به نمودار خطی سررسید دیماه نگاهی اندازیم موج صعودی فعلی میتواند موج ۴تصحیح الیوت ریزشی باشد و میتواند انتهای این موج در یکی از اهداف گفته شده روز قبل در ۱۲۷۰ و یا ۱۳۱۰ باشد و سپس به سمت اهداف پایین تر حرکت نمایید. هدف ۱۲۳۰ دیروز هم یکی از اهداف بوده که میتواند جز قیمتهایی برای محاسبه اتمام روند موج ۴ باشد

 

 

اما در نمودار کندل استیک شاهد آن هستیم که قیمت در حال شکستن میانگین های خود است و اگر بتواند کندلی بالای این میانگین ها بسازد و دقیقا بالای این کندلها بشیند میتوان به رشدی سود اور در اتی معتقد شد اما کماکان خیر

 

دیروز قیمت در صف خرید به محدوده مقاومت ۱۲۵۴ برخورد نموده و برای امروز دو هدف میتوان برای هر یک از جهات روند صعودی و نزولی پیش بینی نمود

 

ریزش بازار میتواند قیمت را تا ۱۱۹۴ حرکت دهد و رشد بازار ۱۳۰۰ را خواهد داشت که البته بر اساس ۵درصد مثبت بازار نهایت تا ۱۲۹۰ میتواند رشد نماید.

بنظر هم میرسد بازار بر روی ستلمنت خود بازگشایی گردد و یا حتی پایینتر

برای حساب اعضاء باقیمانده اعتباری مبلغ ۱۵۰ هزار تومان زیان بابت سیگنال دیروز اضافه گردید