بر اساس گزارش راتین بورس به نظر می رسد در بسیاری از صنایع با توجه به شرایط پیش رو پتانسیل رشد قیمت سهام در بازار سرمایه بیشتر از افت قیمت ها می باشد بطوریکه انتظار می رود شاهد کاهش قیمت سهام در حد ملموسی تا پایان سال جاری نخواهیم بود.

در همین راستا، زارعی، مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری کاریزما با اشاره به مطالب بالااظهار داشت: بازار سرمایه با توجه به مشکلات نقدینگی بنگاه های اقتصادی در سطح خرد و همچنین سیاست های انظباط پولی که دولت در خصوص پایه پولی و عدم انتشار پول اتخاذ می کند، با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده است.

زارعی تصریح کرد: این در حالی است که با توجه به سیاست های مذکور دولت، بانک ها در خلق پول با محدودیت مواجه شده اند و بنابراین موانع بر سرراه کاهش نرخ سپرده های بانکی افزایش یافته است در نتیجه جذابیت جذب سرمایه توسط سایر بازارهای رقیب از جمله بانک ها، بیشتر از بازار سرمایه می باشد و همین قضیه مانع رشد بازار سرمایه می گردد.

مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری کاریزما بیان کرد: به نظر بنده عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف اقتصادی تا حدودی طبیعی می باشد چراکه دولت تا حدودی جدید می باشد در نتیجه در سال های آینده امیدواری نسبت به کاهش عدم هماهنگی بین ارکان های مختلف اقتصادی وجود دارد. در مجموع می توان اظهار کرد که تناقض در تصمیم گیری ها باعث افزایش ریسک سیستماتیک بازار می گردد.

زارعی بیان کرد: به نظر می رسد بسته حمایتی دولت در جهت خروج از رکود نیاز به شفاف سازی دارد چراکه روح نوشته تا حدودی مبهم است اما بطور کلی چشم انداز بازار سرمایه و اقتصاد کلان کشور مثبت می باشد. بطوریکه پتانسیل رشد قیمت سهام در بازار سرمایه بیشتر از افت می باشد در نتیجه روند شاخص کل بورس تا پایان سال ۹۳، صعودی توأم با شیب ملایم خواهد بود و انتظار کاهش قیمت ملموسی وجود ندارد.

وی در خاتمه افزود: بنده نسبت به نتیجه نهایی مذاکرات خوشبین هستم بطوریکه احتمال می رود حصول نتیجه مثبت در مذاکرات تأثیر هیجانی کوتاه مدتی بر بازار سرمایه بگذارد همچنین تأثیر واقعی دستیابی به توافقات هسته ای بر بازار سرمایه در بلندمدت مشاهده خواهد شد. توصیه بنده به سهامداران این است که سهام بنیادی را با دیدگاه بلندمدت خریداری کنند.

منبع: بورس نیوز