بر اساس آنچه در نمودار این شاخص مشاهده میگردد در مرحله قبل شاخص این گروه از ۱۳۵۰۰ واحد الی ۱۸۰۰۰ واحد با رشد مواجه بوده است و پس از آن در مرحله اصلاحی تا ۱۰۰۰ واحد به منطقه حمایت ۱۶۷۷۱ واحد در ۱۰۰ درصد فیبوناچی خود رسیده است و بار دیگر شاهد تغییر مسیر آن می باشیم.

 

همچنین اگر از ۱۳۵۰۰۰ نگاهی به نمودار این شاخص داشته باشیم در قالب یک کانال صعودی در حال حرکت می باشد و این روزها درمحدوده کف کانال خود قرار گرفته و نشانه هایی از تغییر روند در آن مشاهده میگردد وانتظار میرود که طی ماههای پیش رو با در نظر گرفتن به تعویق افتادن مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها وتاثیر آن بر صنایع انرژی بر شاهد رشد این شاخص در مرحله اول تا ۱۸۰۰۰ واحد و سپس حرکت به سمت ۱۸۸۷۲ واحد محدوده ۱۶۱.۸ درصد فیبوناچی باشیم.

 

بنابراین  میتوان سرمایه گذاری در این گروه را با روند رو به رشد ارزیابی کرد.

 

با توجه به خط حمایتی مهم ۱۶۷۷۱ واحد و منطقه ۱۰۰ درصد فیبوناچی وهمچنین برخورد نمودار به خط صعودی کف کانال صعودی و پول بک آن ، چنانچه این حمایت شکسته شود تحلیل فوق از درجه اعتبار ساقط میگردد.

 

تحلیلگر:مجید زرین

 

برای بزرگنمایی بر روی تصویر موردنظر کلیلک نمایید.