امروز برای سومین بار طی سال جاری بلوک ۸۷ درصدی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در بورس عرضه می شود.

n00011934-b

به گزارش راتین بورس به نقل از  بورس پرس،سازمان خصوصی سازی درحالی ۲۸ شهریور و ۹ آذر سال جاری دو بار اقدام به عرضه بلوک ۸۷ درصدی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس کرده که نتوانسته این بلوک را به فروش برساند.

به این ترتیب امروز نیز این بلوک با کاهش قیمت و تغییر شرایط ، برای سومین مرتبه در سال جاری روانه میز فروش می شود.

این بلوک که به وﻛﺎﻟﺖ از شرکت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ دوﻟﺘﻲاﻳﺮان واگذار خواهد شد، شامل ۳۰۳ میلیون و ۹۲۰ هزار سهم است که به قیمت پایه هر سهم ۳۵۹۵ ریال ( در عرضه ۹ آذر ۳۶۰۰ ریال) و  به صورت ۱۵ درصد نقد ( در عرضه قبلی ۲۰ درصد نقد) که عرضه می شود.

انتهای پیام