سهام بانک ملت پس از افزایش سرمایه و ایجاد یک GAP بزرگ در نمودار خود یک دوره رنجی را برای ساخت یک الگوی برگشتی در کف طی نموده است.
 
 نمودار سهم پس از برخورد به سطح حمایت تاریخی در ۱۴۱ تومان، در روزهای اخیر خط روند نزولی خود را شکسته و در حال عبور از این مقاومت می باشد. از طرفی به نظر می رسد که سهم در حال ایجاد الگوی سر و شانه کف با هدف ۱۹۵ تومان می باشد.
 
نمودار rsi هم اکنون در میانه بازار قرار دارد و رسیدن به اهداف بالاتر را تایید می نماید و در نمودار sar قیمت بالای اشکال هندسی خود قرار دارد و این میتواند تایید حضور در روند باشد
 
در صورت عبور سهم از مقاومت ۲۳.۶فیبوناچی در محدوده ۱۶۰ تومان که با برخورد به خط گردن سروشانه معکوس سهم نیز هم زمان خواهد شد سهم برای رسیدن به هدف ۲۰۰ تومان سطوح مقاومت زیر را پیش روی خود دارد:
 
۱۷۴ تومان در ۳۸.۲ فیبو و قیمت قبل پس از افزایش سرمایه
۱۸۵ تومان در ۵۰درصد فیبو
۱۹۵ تومان در ۶۱.۸درصد فیبو
و ۲۰۸ تومان در ۷۴.۶ فیبوناچی و مقاومت میانگین بلند مدت که مقاومت بلند مدت سهم یک هدف هیجانی برای آن می باشد
 
اما چنانچه سهم تغییر روند داد در قیمت ۱۵۳ حد ضرر مناسب برای این سهم می باشد و بایستی خارج شوید
 
 تحلیلگر: یاسر یزدانی پور