در نمودار سهام سرمایه گذاری پتروشیمی (وپترو) شاهد یک سروشانه معکوس مرکب بسار بزرگ میباشیم که این الگو در ۷۸ تا ۸۰ تومان همزمان با برخورد با میانگین بسیار مهم ۲۰۰ روزه سهم توسط قیمت شکسته شده است.

با توجه به واکنش روند نزولی گذشته به ۵۰درصد فیبوناچی در ۶۷ تومان مطابق قواعد فیبوناچی بایستی موج جدید در قالب موج سوم الیوت بزرگ سهم تا ۲۶۱.۸ در قیمت ۱۰۰ تومان رشد نماید.

مقاومت مهمی که در این مسیر رشد وجود دارد ۲۰۰درصد فیبوناچی موج قبلی در ۹۲ تومان است که با توجه به قرار گرفتن RSI در محدوه هیجان خرید انتظار رنج شدن و تصحیح قیمت در این محدوده را داریم.

اما هدف بزرگ این سر و شانه بزرگ با توجه به PIT عمیق قبلی در ۱۱۰ تومان در یکی از مقاومتهای مهم قبلی سهم می باشد و رسیدن به این هدف می تواند در قالب موج پنجم و پس از تصحیح قیمت سهم باشد

آنچه مسلم است قرار گرفتن فعلی قیمت در محدوده های بالای میانگین های میان مدت و بلند مدت سهم بوده که از اعتبار خاصی جهت صعودی بودن روند قیمت آینده سهم می باشد.

تحلیلگر: حمزه کریمی