تحلیل بنیادی کاشی سینا

 

مقدمه: سینا کاشی در زمره یکی از واحدهای صاحب نام در صنعت کاشی  و سرامیک جز برترین واحدهای این صنعت میباشد این شرکت با توجه به دارا بودن ماشین الات روز دنیا با توجه به قدمت نه چندان طولانی تاسیس این شرکت توانسته است در این صنعت به جایگاه ویژه ای دست یابد. هم اکنون سینا کاشی توانسته است با بهره برداری مناسب و حرفه ای از تکنولوژی پیشرفته در دو گروه کاشی دیوار و گرانیت با متوسط سالیانه حدود ۲۰۰ طرح و انواع محصولات چینی بهداشتی به بازارهای داخلی و خارجی عرضه نمایند

 

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

 

 

روند سوداوری کساوه همواره همانطور که از جدول بالا مشخص میباشد رشد همراه بوده است تنها در سال ۸۸ به دلیل رکود فراگیر بازارهای جهانی و بالطبع بازارهای داخلی سود اوری این شرکت با کاهش جزیی همراه شد اما این روند چندان جدی نبوده و در سال جاری روند صعودی سود شرکت احیا شد که با توجه به طرح های توسعه ای در این شرکت پیشبینی میشود روند صعودی سوداوری کساوه ادامه یابد

 

پیشبینی سود سال۹۱:

 

شرح

پیشبینی حسابرسی نشده

واقعی ۳ ماهه حسابرسی نشده

سال مالی منتهی به

۹۱،۱۲،۲۹

۹۱،۳،۳۱

فروش

۶۱۳،۲۲۲

۱۲۸،۳۴۷

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(۴۳۷،۵۰۹)

(۸۸،۵۹۶)

سود و زیان ناخالص

۱۷۵،۷۱۳

۳۹،۷۵۱

هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی

(۳۳،۴۵۹)

(۸،۲۷۴)

خالص سایر درامدهای عملیاتی

(۹،۹۸۱)

(۱،۰۳۹)

سود و زیان عملیاتی

۱۳۲،۲۷۳

۳۰،۴۳۸

هزینه های مالی

(۶،۸۹۵)

(۱،۵۱۱)

درامد حاصل از سرمایه گذاریها

۰

۰

درامدها(هزینه های) متفرقه

۲،۱۳۵

۴۹۷

سود(زیان)قبل از کسر مالیات

۱۲۷،۵۱۳

۲۹،۴۲۴

مالیات

(۲۶،۷۷۷)

(۵،۷۸۹)

سود و زیان پس از کسرمالیات

۱۰۰،۷۳۶

۲۳،۶۳۵

سود هر سهم پس از کسر مالیات

۶۶۳

۱۵۶

سرمایه

۱۵۱،۸۷۵

۱۵۱،۸۷۵

 

این شرکت سود سال ۹۱خود را به ازای هر سهم ۶۶۳ ریال اعلام کرده است کساوه همچنین در عملکرد ۳ ماهه خود موفق به پوشش ۲۴ درصدی سود خود شده است

 

تولیدات و فروش شرکت:

 

نوع محصول

واحد

مقدار فروش سال ۹۱

قیمت فروش هر تن سال ۹۱(واحد/ریال)

مقدار فروش ۳ ماهه سال۹۱

قیمت فروش واقعی ۳ ماهه سال۹۱(واحد/ ریال)

چینی بهداشتی

کیلوگرم

۴،۳۰۷،۰۰۰

۱۳،۵۵۰

۴۷۵،۴۰۹

۱۳،۲۸۰

کاشی و سرامیک

مترمربع

۶،۱۶۵،۰۰۰

۷۵،۴۴۰

۹۷۲،۵۱۱

۹۸،۴۰۰

گرانیت و پرسلان

مترمربع

۱،۴۷۸،۰۰۰

۵۹،۸۴۰

۳۳۶،۶۱۹

۷۶،۰۰۰

 

همانطور که مشاهده میشود عمده فروش شرکت را انواع کاشی و سرامیک تشکیل میدهد همانطور که در جدول بالا مشخص میباشد قیمت فروش ۳ ماهه شرکت بالاتر از پیشبینی سال ۹۱ میباشد

 

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

 

همانطور که در جدول پایین مشخص میباشد بخش عمده ای از فروش شرکت را محصولات کاشی و سرامیک تشکیل میدهد

 

بررسی بهای تمام شده در شرکت کاشی سینا:

 

نام

مبلغ(میلیون ریال)

درصد تاثری گذاری

مواد مستقیم

۱۶۹٫۶۶۸

۴۹

دستمزد مستقیم

۴۳٫۳۵۴

۱۲

سربار

۱۳۴٫۸۵۰

۳۹

 

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه و هزینه سربار تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی هر یک از این دو سرفصل میپردازیم.

 

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده کساوه:

 

بیشترین حجم مصرف مواد اولیه در شرکت کاشی سینا مربوط به انواع لعاب و خاک وکارتنهای بسته بندی میباشد.

 

شرح

واحد

پیشبینی  مقداری خرید سال ۹۱

پیشبینی مبلغی خرید  سال ۹۱

(ریال)

مقدار خرید ۳ماهه سال ۹۱

مبلغ خرید ۳ماهه سال۹۱

(ریال)

خاک

کیلوگرم

۱۲۷،۵۱۳،۰۰۰

۲۱۱

۲۵،۸۹۵،۰۰۰

۱۹۰

لعاب

کیلوگرم

۵،۲۵۳،۰۰۰

۱۵،۵۵۰

۱،۳۲۰،۰۰۰

۱۷،۶۵۰

رنگ

کیلوگرم

۲۶۳،۰۰۰

۸۸،۶۲۰

۶۷،۶۹۴

۴۸،۷۴۰

سایر

۸،۶۰۳،۰۰۰

۶،۹۶۰

۱،۱۰۰،۰۰۰

۶،۲۸۰

نایلون شرینگ

۸،۸۵۳،۰۰۰

۳،۹۹۷

۱،۸۴۶،۰۰۰

۳،۴۷۰

 

همانطور که مشاهده میشود قیمت خرید مواد اولیه شرکت تقریبا منطبق بر بودجه پیشبینی شده میباشد و از این سرفصل نمیتوان انتظار افزایش چندانی داشت

 

هزینه های سربار:

 

هزینه مصرف برق و گاز مصرفی در سال ۸۸ برای کساوه حدود ۱ میلیارد تومان(۸ تومان به ازای هر سهم) بوده است که این رقم در بودجه سال ۸۹به دلیل اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با رشد ۸۰ درصدی حدود ۱،۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

 

در نهایت با اجرای گام دوم طرح تحول میتوان شاهد کاهش  سود کساوه بود

 

مصارف ارزی:برگ برنده اصلی سهم 

 

صادرات: کاشی سینا با توجه به کیفیت بالای صادرات محصولات خود همچنین بازارهای صادراتی مستعد کشورهای همسایه به خصوص کشور عراق از موقعیت صادراتی بالا و مناسبی برخوردار میباشد طوری که برای سال ۱۳۹۱ حدود ۴۴درصد از بودجه و فروش خود را به امر صادرات اختصاص داده است شرکت ارز مورد استفاده خود را دلار و قیمت ان را در بودجه سال ۹۱ حدود ۱۲۲۶تومان در نظر گرفته است

 

واردات: کساوه بخش بسیار کمی از مواد اولیه و قطعات طرح توسعه خود را به وسیله واردات تامین مینماید ،واردات شرکت به وسیله ارز یورو صورت میپذیرد شرکت نرخ یورو را در بودجه سال۹۱ خود ۱۴۹۴ تومان در نظر گرفته است

 

شرکت در عملمرد ۳ ماهه ۳۴ درصد صادرات با دلار۱۴۱۴ تومانی و ۴ درصد واردات با یوروی ۱۷۴۷ تومانی را انجام داده است

 

صادرات:

 

نام ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ(میلیون ریال)

دلار

۲۲،۲۱۹،۰۰۰

۱۲،۲۶۰

۲۷۲،۴۱۵

 

واردات:

 

نام ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ(میلیون ریال)

یورو

۱،۹۴۵،۰۰۰

۱۴،۹۴۷

۲۹،۰۷۳

 

عملکرد واقعی ۳ ماهه:

 

صادرات:

 

نام ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ(میلیون ریال)

دلار

۳،۰۸۴،۰۰۰

۱۴،۱۴۶

۴۳،۶۳۶

 

واردات:

 

نام ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ(میلیون ریال)

یورو

۱۱۲،۴۷۵

۱۷،۴۷۹

۱،۹۶۶

 

سهامداران عمده:

 

نام سهامدار

درصد سهام

صادراتی وارداتی بنیاد

۵۱،۲

چینی ایران

۲۷

بنیاد مستضعقان

۷،۸

سرمایه گذاری ملی

۴،۱

بیمه کوثر

۲

 

همانطور که مشاهده میشود در ترکیب سهامداران شرکت میزان سهام شناور سهم چندان بالا نمیباشد و این امر نشان دهنده میزان سهام کم شرکت دربازار میباشد که در صورت تعدیل عایدی این سهم با رشد خوبی مواجه خواهد شد همچنین بیمه کوثر در حال خرید سهام شرکت میباشد

 

نتیجه گیری:

 

در این بخش سعی داریم سود کساوه را بر اساس واقعیتهای موجود برای سال ۹۱ تخمین بزنیم

 

اما در سال ۹۱:

 

قیمت فروش را با طبق عملکرد ۳ ماهه در نظر میگیریم:

 

نوع محصول

مقدار فروش(تن)

۹ ماهه باقی مانده سال۹۱

قیمت فروش (هر تن /ریال)

۹ ماهه باقی مانده سال ۹۱

چینی بهداشتی

۲،۰۲۴،۰۰۰

۱۳،۲۸۰

کاشی و سرامیک

۴،۰۲۷،۰۰۰

۹۸،۴۰۰

گرانیت و پرسلان

۱،۱۴۱،۰۰۰

۷۶،۰۰۰

 

مبلغ فروش

 

مبلغ فروش ۳ ماهه اول سال

میلیون ریال

۱۲۸،۳۴۷

مبلغ فروش ۹ماهه باقی مانده سال میلیون ریال

۵۰۹،۰۰۰

جمع فروش میلیون ریال

۶۳۷،۳۴۷

 

تخمین سود ۹۱

 

شرح

پیشبینی ۹۲

سال مالی منتهی به

۹۱،۱۲،۲۹

فروش

۶۳۷،۳۴۷

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(۴۳۷،۵۰۹)

سود و زیان ناخالص

۱۹۹،۸۳۸

هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی

(۳۳،۴۵۹)

خالص سایر درامدهای عملیاتی

(۹،۹۸۱)

سود و زیان عملیاتی

۱۵۶،۳۹۸

هزینه های مالی

(۶،۸۹۵)

درامد حاصل از سرمایه گذاریها

۰

درامدها(هزینه های) متفرقه

۲،۱۳۵

سود(زیان)قبل از کسر مالیات

۱۵۱،۶۳۸

مالیات

(۳۱،۰۰۰)

سود و زیان پس از کسرمالیات

۱۲۰،۶۳۸

سود هر سهم پس از کسر مالیات

۷۹۴

سرمایه

۱۵۱،۸۷۵

 

همانطور که مشاهده میشود کاشی سینا برای سال ۹۱ توانایی رسیدن به سود ۷۹ تومانی را به ازای هر سهم را خواهد داشت

 

 در صورت افزایش نرخ ارز مرجع و یا  فروش بالاتر دلارهای صادراتی توانایی شرکت برای شناسایی سود بیشتر باز خواهد بود

 

شرکت حدود ۲۰ میلیون دلار تراز مثبت صادراتی دارد که اگر به نرخ ۲۰۰۰ تومان در سال ۹۱ این دلارها را به فروش برساند حدود ۷۰ تومان فقط فقط از این محل به سود ۶۶ تومانی اعلامی شرکت اضافه خواهد شد هر چند سیاست مشخصی در مورد فروش دلارهای صادراتی در این سهم دیده نمی شود اما یقینا با شفاف شدن وضعیت ارزی کشور این سهم نیز دلارهای خود را به تدریج به قیمت بالاتر خواهد فروخت

 

۳۵۰ الی ۴۰۰ تومان اهداف پیش روی سهم می باشند

 

با آرزوی شادکامی برای کاربران محترم

 

تحلیلگر :مجید زرین