با توجه به قرارداد با شرکت ارتباطات زیر ساخت به میزان ۳۴۰۰۰ کیلومتر کابل نوری که ظرفیت یکسال تولید سالن کابل نوری را پوشش میدهد که ۴۰% آن در سال ۹۰ و بقیه در سال ۹۱ می باشد  (به ارزش ۱۱۱۲میلیارد ریال)

بر اساس گزارشات شش ماهه شرکت، سود بکام در پایان سال میتواند حدود ۳۶ تومان باشد که با p/e7.5 میتواند ۲۷۰ تومان ارزش پیدا کند. البته بکام ۵۷ درصد صادرات دارد که سود بسیار مناسبی از تسعیر ارز میتواند عایدش شود و به پیش بینی ما اضافه نماید. همچنین سود اصلی شرکت مانند مخابرات در ۳ ماهه آخر سال تحقق پیدا میکند.

از جمله پتانسیل ها و مزایای شرکت:

  1. افت قیمت جهانی مس به سود بکام می باشد
  2. انعقاد قراردادهای جدید فروش کابل نوری
  3. افزایش نرخ ارز و سود حاصل از تسعیر ارز
  4. افتتاح طرح های توسعه و قراردادهای خارجی جدید

نکته مهم در موارد بالا این می باشد که سود بکام باتوجه به توضیحات داده شده در بلند مدت تا ۸۰ تومان افزایش خواهد داشت.

تحلیلگر: مجید صناعی