با توجه به برخورد قیمت به خط میانی چنگال اندروز و مقاومت ۷۶/۴ اصلاح فیبوناچی در قیمت ۵۵۰ تومان و ساخت یک مرد آویزان در حالی که استوکاستیک و rsi در ناحیه اشباع خرید هستند، قیمت نیاز به یک اصلاح دارد. از نظر امواج الیوت در موج سوم هستیم که به نظر می رسد این موج به اتمام رسیده و موج تصحیح ۴ در حال شکل گرفتن است .بنابراین روند چند روزه سهم تا ۵۰۰ -۵۱۵  تومان نزولی است اما آینده سهم صعودی خواهد بود. درصورتیکه سهم میانگین ۲۰۰ روزه و قله قبلی را طبق قاعده تست و نفوذ عبور نماید و از ۵۸۰ تومان عبور نماید سیگنال خرید صادر می گردد، این شکست و عبور سهم از ۵۸۰ تومان سیگنال شکست صعودی صادر میکند که هدف آن ۷۱۳ تومان می باشد. اما در مسیر این صعود مقاومت مهم ۶۳۰ تومان در باند بالایی چنگال اندروز و ۱۳۸.۲درصد تصحیح فیبو و همچنین محل ایجاد گپ مجمع گذشته سهم است که میتواند به عنوان هدف کوتاه مدت در نظر باشد را پیش روی داریم.

درصورتی که قیمت به پایین تر از ۵۰۰ تومان افت نماید تحلیل فوق faild خواهد شد.

 تحلیلگر: بهزاد کریمی