تفاوت های نرم افزارره آورنوین و Metatrader5

 

۱-در نرم افزار ره آورد نوین بصورت پیش فرض تاریخها شمسی نمایش داده می شود.در صورتی که در نرم افزار در حالت انگلیسی استفاده شود تاریخها به صورت میلادی نمایش داده می شود.

 

۲-نمایش دوره های زمانی هفته،ماه،فصل وسال براساس تاریخ شمسی(آرایش نموداردر این دوره ها بر اساس تاریخ شمسی نسبت به تاریخ میلادی متفاوت است)

 

۳-محاسبه قمت تعدیلی سهام در زمان افزایش سرمایه وتوزیع سود نقدی براساس روشهای متنوع از جمله (تعدیل بر اساس افزایش سرمایه ،تعدیل بر اساس افزایش سرمایه وسود نقدی با احتساب وبدون احتساب آورده و روشMetstock)

 

۴-نمایش کلیه مقادیر اندیکاتورها بر اساس قیمتهای تعدیل شده

 

۵-اندیکاتورهایی جهت تشخیص patternها

 

۶-نمایش قیمت Close براساس قیمت پایانی یا آخرین قیمت به انتاخاب کاربر

 

۷-نمایش اطلاعات بنیادی سهام بر روی نمودار از جمله Split,DPS,EPS

 

۸-قیمت جهانی فلزات ،قیمت ارزها بر مبنای ریال ،شاخص بالتیک و…

 

۹-نمودار روندNAV صندوق های سرمایه گذاری

 

۱۰-مجموعه اندیکاتورهای تحلیل شاخصهای بازار از جمله Chaikin ,  Haurllan Index, McClellan Oscillatorو…

 

۱۱-بررسی روندP/E،تعداد خریداران وتعداد دفعات معاملات به عنوان اندیکاتور در کنار قیمت سهام

 

۱۲-امکان مقایسه نمودار چندین شرکت بر روی هم

 

۱۳- سیستم فیلترینگ شرکتها بر اساس مقادیر اندیکاتورهای دلخواه(بطور مثال با استفاده از این امکان میتوانید لیست کلیه شرکتها را به همراه

مقداراندیکاتور RSIو…مقایسه وشرکت ها را براساس مقدار اندیکاتور مورد نظر فیلتر کنید.)

 

ره آورد نوین ،نرم افزار جامع بورس اوراق بهادار ایران