پتروشیمی پردیس

 

با فرض متوسط ۱۷,۵۰۰ ریال برای هر دلار حاصل از فروش شرکتهای زیر مجموعه و هم چنین قیمت ۴۵۰ دلار برای هر تن اوره، سود هر سهم پتروشیمی پردیس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۱ در حدود ۱۲,۵۰۰ ریال خواهد بود.

 

پتروشیمی زاگرس

 

با توجه نرخ برابری ۱۷,۵۰۰ ریال برای هر دلار و با فرض متوسط ۳۵۰ دلار برای هر تن متانول، سود هر سهم شرکت پتروشیمی زاگرس برای سال ۱۳۹۱ قابلیت افزایش تا حدود ۳,۳۰۰ ریال را خواهد داشت.

 

گسترش نفت و گاز پارسیان

 

با توجه به مفروضات پیش گفته و با فرض تحقق فروش بلوک ۱۲ درصدی شرکت پتروشیمی پردیس، سود هر سهم شرکت نفت و گاز پارسیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۳۹۱ قابلیت افزایش تا ۲,۶۵۰ ریال را خواهد داشت.

بدین ترتیب در صورت ثبات قیمت اوره و متانول و امکان تهاتر دلار حاصل از صادرات، احتمال افزایش قیمت هر سهم ” پارسان” تا حدود ۹,۰۰۰ ریال در میان مدت وجود دارد.

بنابراین بازدهی حاصل از خرید و نگهداری سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان فارغ از نوسانهای احتمالی در کوتاه مدت و با فرض ثبات شرایط کنونی، طی شش ماه آینده دست کم در حدود ۳۰ درصد برآورد می شود.

 

مجید زرین