مهدی پارچینی مسئول بازار نقد شرکت بورس گفت: از مجموع ۲۰ میلیون سهم عرضه شده در نماد معاملاتی پتروشیمی فجر حدود ۴۹۰ هزار سهم روز چهارشنبه به دلیل عدم دریافت پیغام مچینگ معامله در سامانه دستور پیغام ناظر بازار سهام ابطال شده است.

وی افزود: شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان سهامدار عمده پتروشیمی فجر مختار خواهد بود، تا این میزان سهام را در صورت صلاحدید و با هماهنگی شرکت بورس در بازار مجدد عرضه کند.

به گفته این مقام مسئول، سهامدار عمده شرکت پتروشیمی فجر به شرکت بورس تعهد کتبی داده که حداکثر ظرف شش ماه سهام شناور “بفجر” در بازار دوم بورس تهران را دست‌کم تا سقف ۱۰ درصد افزایش دهد.

پارچینی عرضه سهام در ابتدای معاملات امروز در نماد‌های معاملاتی پیشرو بازار را نیز ناشی از عرضه و تقاضا دانسته و گفته است: به نظر می رسد با توجه به در پیش بودن واگذاری بلوکی سهام سایپا عرضه سهام در گروه خودرویی ها افزایش یافته است.