با برگزاری مجمع فوق العاده سایپا و اعلام تصمیماتی مثبت، نماد این شرکت ۱.۷ هزار میلیارد تومانی طی روزهای آینده آماده بازگشایی شد.

SAIPA

به گزارش راتین بورس به نقل از  بورس پرس، در پی برگزاری مجمع فوق العاده سایپا که چهارشنبه گذشته برگزار شد، این شرکت تصمیمات اتخاذ شده را منتشر کرد تا طی یکی دو روز آینده آماده بازگشایی نماد شود.

براساس این گزارش، “خساپا” که طی هفته های اخیر با اقبالی قابل توجه و با رشد ۹۱ درصدی قیمت هر سهم از ۸۸ به ۱۶۸ تومان رسیده، مجمع را با ۷۹ درصد سهامداران برگزار کرد و مدیران این شرکت ۱.۷ هزار میلیارد تومانی از رویدادهای مثبتی مبنی بر واگذاری زیرمجموعه ها و برنامه افزایش سرمایه گروه و چند شرکت وابسته از جمله پارس خودرو و زامیاد و … خبر دادند.

این مجمع در مورد شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قان تجارت تصمیم گیری کرد و مدیران سایپا با انتشار صورت جلسه اعلام کردند: مجمع با اکثریت بیش از دوسوم آرا حاضرین، طرح مطروحه هیات مدیره جهت برون رفت از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی شرکت را شامل فروش بخشی از دارایی ها و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و سرمایه گذاری ها و همچنین استفاده از سایر روش های تامین مالی ضمن تایید کلیت طرح ، مقرر کرد هیات مدیره اقدامات عملیاتی اجرای طرح را برنامه ریزی و ضمن اطلاع رسانی مناسب به سهامداران اجرا کند.

با این اوصاف انتظار می رود نماد معاملاتی “خساپا” در اولین زمان ممکن بازگشایی شود.