مدیرعامل قند شیرین خراسان برای دومین طی ۱۰ روز اخیر درباره فروش زمین شفاف سازی و اعلام کرد انصراف شهرداری مشهد برای خرید اراضی قطعی شده و سایر گزینه ها در اولویت قرار گرفته اند.

 

به گزارش راتین بورس به نقل از بورس پرس، مدیرعامل قند شیرین‌ خراسان‌ که ۲۳ آذر به درخواست سازمان بورس ، در مورد فروش زمین شفاف سازی کرده بود ، توضیحاتی جدید داد و از قطعی شدن انصراف شهرداری مشهد برای خرید اراضی و در اولویت قرار گرفتن سایر گزینه ها خبر داد.

در نامه اول دی و ارسالی محمدعلی افصحی به سازمان بورس، تصویر نامه رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری مشهد ارسال و اعلام شده است: شهرداری مشهد به عنوان یکی از گزینه ها مطرح بوده است و لذا سایر گزینه ها در اولویت قرار گرفته اند و طبق مصوبه هیات مدیره، فروش اراضی مزبور قطعی است.

 

نامه رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری مشهد: