مدیر پذیرش شرکت بورس از برنامه عرضه اولیه سهام دو شرکت لیزینگ ملت و پتروشیمی فجر به همراه انتشار ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق شهرداری تهران تا پایان سال جاری خبر داد.

Sena-17742_1_Main_Img

به گزارش راتین بورس به نقل از  بورس پرس، ا سماعیل درگاهی برنامه عرضه اولیه سهام شرکت های بورسی تا پایان سال و سایر اوراق را اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط بازار، عرضه‌های اولیه سال جاری با مقداری تاخیر مواجه بوده که با بهبود شرایط جبران خواهد شد.

وی ادامه داد: در جلسات متعدد هیات پذیرش که از ابتدای سال برگزار شده موضوعات متفاوتی همچون طبقه بندی شرکت ها در تابلوها و بازارهای بورس، تصمیم گیری در خصوص تداوم پذیرش برخی از شرکت ها، تمدید پذیرش برخی از شرکت ها و نهایتا تصمیم گیری در خصوص پذیرش شرکت های همانند لیزینگ ملت، تامین سرمایه امید، بانک شهر و سایر شرکت ها پرداخته شده است.

این مقام مسئول با اشاره پذیرش شرکت تامین سرمایه امید به عنوان اولین شرکت تامین سرمایه در ۲۵ آذر، ابراز امیدواری کرد: بعد از احراز موارد مدنظر هیات پذیرش و طی مراحل مربوطه در بورس درج و عرضه شود. در ضمن عرضه عمومی تامین سرمایه امید در برنامه بورس تا پایان سالجاری قرار دارد و پذیرش تامین سرمایه در سایر بورس های جهان معمول بوده و رخ می دهد.

درگاهی به تشریح عرضه های سال جاری پرداخت و افزود: امسال شرکت های سیمان خوزستان در فروردین ماه، پتروشیمی مبین در اردیبهشت ماه و بیمه ما در تیرماه عرضه شدند. همچنین شرکت پتروشیمی جم در مردادماه سال جاری از فرابورس به بورس تهران منتقل شد.

وی با تاکبد بر شتاب روند فرایند عرضه های اولیه در بورس، در خصوص ابزار های مالی پذیرش شده در بورس گفت: تا به امروز ۶ مورد پذیرش شامل اوراق مشارکت، اوراق مرابحه و صکوک در بورس منتشر شده است.

وی خاطرنشان کرد: اوراق مرابحه بناگستر کرانه با مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال درخرداد ماه، اوراق مشارکت شهرداری سبزوار  با مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال در مردادماه، اوراق مشارکت شهرداری شیراز با مبلغ ۲۱۶۹ میلیارد ریال در مهر ماه، اوراق مشارکت شهرداری اصفهان با مبلغ ۱۴۷۷ میلیارد ریال در آبان ماه، اوراق سفارش ساخت یا استصناع متعلق به شرکت صنعتی معدنی توسعه ملی به مبلغ ۱۴۲۹ میلیارد ریال در آذرماه و آخرین مورد هم اوراق مشارکت شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در دی ماه در بورس عرضه شدند.

درگاهی ادامه داد: شرکت های صنعتی مینو، سبحان دارو و سرمایه‌گذاری شفا دارو نیز برای ارایه مدارک به  هیات پذیرش آماده می شوند.

وی با اشاره به اینکه بورس تهران پذیرش صندوق های زمین و ساختمان آویشن را تا پایان سال در برنامه عرضه خود قرار دهد، افزود: درحالی برای سایر صندوق های قابل معامله نیز اقدامات گسترده ای صورت گرفته که انتشار سایر اوراق برای تامین مالی از جمله اوراق رهنی نیز به صورت جدی در دستور کار قرار دارد. سال بعد با توجه به گشایش‌های صورت گرفته و نیز پیش بینی رشد اقتصادی، روند پذیرش و عرضه شرکتها تسریع خواهد شد.