شرکت ماشین سازی اراک با سرمایه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان که از شهریور ماه با توقف نماد مواجه بود پس از تغییر سال مالی از ۲۹ اسفند به ۳۱ شهریور اطلاعات مربوط به بودجه سال های مالی ۹۲ و ۹۳خود را ارائه داده  است.
 
این شرکت برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲( دوره ۶ ماهه) مبلغ ۴۰۰ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۲ موفق به تحقق ۱۴ ریال از این مبلغ (معادل ۴ درصد) شده است.
 
شایان ذکر است “فاراک”  سود سال مالی ۹۳ خود را مبلغ ۵۰۰ ریال اعلام کدره که در مقایسه با سال ۹۲ افزایش ۲۵ درصدی داشته است که علت این رشد عمدتا افزایش طول دوره مالی (از ۶ ماه به ۱ سال) می باشد.
 
منبع: بورس نیوز