۱- وقتی که در بازار حباب ایجاد شد این حباب حتما خواهد ترکید.قبل از ترکیدن آن، با فروش وارد شوید.

۲- استرس،اضطراب،نگرانی،ترس و…. جزو واقعیتهای بازار فیوچر هستند.قبل از ورود خود را از لحاظ روانی آماده کنید.

۳- فیوچر محل پرورش جوجه عقابهاست، جوجه اردکها جایگاهی در آن ندارند.

۴- هرگزوهرگزوهرگز،در بدو ورود به این بازار بیش از یک پک سرمایه گذاری نکنید.

 ۵- فیوچر محل دفن آماتورها وبهشت حرفه ایی هاست!

۶- وقتی که سود کردید مغرور ووقتی که ضرر کردید مایوس نشوید

۷-  بدون آموزش اولیه،وارد شدن در این بازار،به معنی خودکشی به روش فیوچر می باشد.

۸- وقتی که ضرر سنگین کردید به راهکار و راه حل مسئله متمرکز شوید نه به خود مسئله.

۹- فیوچر چیزی به نام بخشش ندارد لطفا،چنین تقاضایی نفرمایید.

۱۰- فیوچر یعنی ۲۰%دانش و۸۰%تجربه.ومجموع این دو یعنی درک و کسانی که به مرحله درک می رسند حتما برنده اند.

۱۱- کسی در این بازار،بدون داغ دیدن آبدیده نمی شود.سعی کنید داغ خود را در محیط دمو،آزمایشی،روی کاغذ و بدون وارد شدن در بازار واقعی ببینید.

۱۲- رسیدن به درجه استادی در فیوچر یعنی کال مارجین شدن.

 ۱۳- اگر فرصتهای طلایی را از دست دادید اصلا ناراحت نشوید.چراکه این فرصتها،روزی چند بار تکرار می شوند.

 ۱۴- برندگان واقعی فیوچر کسانی هستند که بتوانند بازار خرسی،گاوی وخوکی را تشخیص دهند.بقیه بازنده اند.

 ۱۵- تغییرات قیمت دلار واونس،شاید بتواند تغییر مسیری موقتی در بازارهای گاوی وخرسی ایجاد کند ولی در کلیات نمی تواند تغییر اساسی ایجاد نماید.

۱۶- مثبت اندیش باشید ونه ساده اندیش.مثبت اندیشی یعنی تصمیم گیری بر اساس واقعیات وساده اندیشی یعنی تصمیم گیری براساس تخیلات.

 ۱۷- اینکه افراد پول زیادی دراین بازار می سوزانند شکی نیست پس شما پول غیر واقعی – یعنی آزمایشی ودمو کار کردن – بسوزانید.

 ۱۸- فقط مبلغی را در این بازار سرمایه گذاری کنید که از دست دادن آن خللی درزندگی عادی شما ایجاد نکند.

 ۱۹- عجله،حرص،طمع،عدم صبوری و… امراض غیر قابل درمان این بازار هستند.

 ۲۰- کسانی که می خواهند یک شبه در این بازار ثروتمند شوند در کمترین زمان،کل دارایی خود را از دست خواهند داد.
۲۱- بازار عادی بصورت دقیق و حساب شده از تغییرات اونس و دلار تبعیت می کند وبازار خرسی وگاوی از هیچ عاملی تاثیرپذیری ندارد.

۲۲- احساس،جایگاهی در این بازار ندارد.بر اساس منطق خود تصمیم بگیرید.

۲۳- مسئولیت پذیری،اولین درس ورود به این بازار است.

۲۴- این بازار بسیار مکار وحیله گراست.طوری وانمود میکند که افراد در نقطه خروج،وارد ودر نقطه ورود،خارج می شوند.

۲۵- اگر کسی بتواند شش ماه در این بازار دوام بیاورد واخراج نشود امیدی به حرفه ایی شدنش وجود دارد.

۲۶- بازار فیوچر برای سوددهی حتمی،نیازمند سرمایه گذاری میان مدت(۲تا۶ماهه) است و نه کوتاه مدت ونه بلند مدت

 ۲۷- سعی کنید از بازی فیوچر لذت ببرید و نه از نتیجه!

۲۸- امید تمام سرمایه ما، در بازار فیوچر است.آنرا به هر زحمتی حفظ کنید و نه به هر قیمتی.

 ۲۹- خودتان را با بازار هماهنگ کنید وهرگز سعی نکنید که بازار را با خودتان هماهنگ سازید. ۳۰- حتما یک حد ضرر برای خود تعریف کرده وطبق آن عمل کنید.فقط به سود فکر نکنید بلکه به ضرر هم فکر کنید.

 ۳۱- برای اینکه بتوانید به سود قابل توجهی برسید.حتما بصورت پلکانی وارد و به همین صورت هم خارج شوید.

 ۳۲- هرگز به بازار ونظر خود تعصب نداشته باشید.آنچه که تعصب لازم دارد منافع شماست. ۳۳.وضعیت بازار از سه حالت خارج نیست.گاوی،خرسی یا خوکی.بگردید و آنرا پیدا کنید