بر اساس گزارش راتین بورس به نقل از  خبرنگار بورس نیوز،شرکت سرمایه گذاری ارس صبا به منظوراصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو اقدام به افزایش سرمایه ۱۹۴ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده های نقدی(۷۴%) و سود انباشته (۲۶%) نموده است.

 arassaba

بر همین اساس سرمایه “وارس” از مبلغ ۳۳،۹۹۲ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال افزایش خواهد یافت .