بانک تجارت با ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم پیش بینی درآمد هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه را با تعدیل مثبت روانه بازار کرده است.
 

“وتجارت” برای هر سهم در سال مالی ۹۲ برای هر سهم مبلغ ۴۶۴ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با اطلاعیه قبلی (مبلغ ۳۵۰ ریال) بیش از ۳۲ درصد افزایش داشته است.

 

این بانک شرکت در پیش‌بینی سال ۹۲، مبلغ ۷۶۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان(۴۳۸ ریال به ازای هر سهم) سود حاصل از تسعیر ارز شناسایی نموده است که مبلغ ۷۳۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان(۴۱۸ ریال به ازای هر سهم) آن در عملکرد شش ماهه محقق گردیده است.

 

منبع: بورس نیوز