شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران با سرمایه ای بالغ بر ۲۶ میلیارد و ۶۶۳ میلیون تومان پیش بینی حسابرسی نشده درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه را منتشر کرده است
 

“ختوقا” برای هر سهم مبلغ ۴۲ ریال سود خالص پیش بینی کرده که دوره ۶ ماهه را با تحقق زیان ۸ ریالی به پایان رسانده است و این در حالی است که دوره ۶ ماهه مشابه سال مالی گذشته با زیان ۲ ریالی به پایان رسیده بود.

 

شایان ذکر است این شرکت در نظر دارد ۱۰ درصد از عایدی خالص هر سهم را بین سهامدارانش تقسیم کند.

 

منبع: بورس نیوز