تصاویر برخی همایشها و سمینارهای گذشته راتین بورس که توسط استاد حمزه کریمی برگزار گردیده است

همایش های سازمان بورس و اوراق بهادار

1112

همایش خانه پزشک در مرداویج اصفهان

IMG_0026IMG_0027

همایش بزرگ زرین شهر اصفهان

zarinshahr1zarinshahr2

جهت رزرو صندولی در این همایش شما نیز وارد شوید

f0283__Sandali